Straipsniai

mokymasis

  • Kad darbas netaptų vilku

    Maži vaikai nuo metų iki trijų įsitraukia į įvairias veiklas, noriai prisideda prie bet ko, ką veikia suaugę. Tačiau vėliau pastebim, kad vien žodis "darbas" ima kelti blogas asociacijas, vaikai baidosi veiklų, kurias mūsų, suaugusiųjų nuomone, jie turėtų atlikti nesiaikštydami. Kaip tai atsitinka? Ar dar galim ką nors pakeisti?
  • Vaikai elgesį perima mėgdžiodami

    Vienas esminių vaikų mokymosi, elgesio perėmimo būdų yra mėgdžiojimas - jie ne visuomet girdi, ką jiems sakom, bet visuomet mus mato, kartoja, tai, ką mato. Deja, jie mato ir kartoja ir tai, ko mes nenorėtumėm, kad jie kartotų. Dėl to labai svarbu, būnant tėvais, suprasti šį vaikų, ir ne tik, elgesio principą. Kad nedarytumėm iš vaikų blogiečių, kai jie ima elgtis netinkamai, o paieškotumėm, kas iš vaikų aplinkos panašiai elgiasi, ką vaikai mėgdžioja.
  • Vaikams kalbėti pozityviai - būtina

    Tik nuo 12 metų vaikai gauna daugiau informacijos iš kritikos - iki tol jie daugiausiai naudos gauna iš pasakymų, ką jie daro gerai.

Apie ką rašom

Tag Cloud Example